010-10 18 400 kontakt@aktivi.se

Projektområde – Fönster

Kund:           Wermlands Nation
Läge:           Lund
Utfört:         2014
Uppdrag:    Upphandling och projektledning
Projekt:       Fasad, Tak, Fönster-  renovering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibus vel elit. Sed eu vestibulum leo. Phasellus at quam id elit hendrerit semper feugiat id nunc. Duis semper lacus scelerisque, aliquam leo quis, porttitor leo.

Fönsterbyte

Med vanliga tvåglasförnster släpps en tredjedel av värmen ut genom fönstren. Energieffektiva fönster har två eller tre glas ihopsatt i en isolerruta. Mellanrummet är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut.

Fönsterrenovering

Färgen på ett träfönster har en livslängd på 7-12 år om den målats på rätt sätt med rätt färg. Vid renovering är det viktigt att trävirket är torrt och att den yta som ska målas görs rent före målning. Målning ska göras med rätt färg i rätt antal ytskikt. Om det finns partier med röta måste dessa bytas ut före målning. Om kittet lossnat måste omkittning ske.

Detta ska göras med kitt som har lång livslängd. Vid fönsterrenovering ska man ta ställning till om fönstret bör renoveras genom utbyte av glasruta till energi- eller ljudisolerande ruta. 

Energieffektiva fönster – minskat uppvärmningsbehov

Eftersom fastighetens värmebehov minskar med energieffektiva fönster är det möjligt att installera mindre energikrävande uppvärmningsutrustning. Energieffektiva fönster sparar pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Ett fönsterbyte är inte nödvändigt för att göra dem energieffektiva. Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets utformning och estetik.

Att då istället komplettera de ursprungliga fönstren med en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparglas kan vara en bättre lösning.

Fönsterbyte

Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva fönster som enda åtgärd är sällan ekonomiskt riktigt. Men om du till exempel ska göra något åt husets värmesystem eller fasad kan investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster. Är fönstren dåliga och behöver bytas ut, välj då energieffektiva.

Ljudruta och bullerskyddande glas

Bullerskydd har på många platser blivit viktigt, då störande ljud tränger in i byggnader genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Glaset i byggnadens fönster spelar därmed en aktiv roll i bullerdämpningen.
Att förbättra bullerskyddet i byggnader är en ganska enkel väg för att få bättre och tystare klimat inomhus.

Om ni har en del av byggnaden som vetter t.ex. mot en väl trafikerad gatustråk, och bullernivån uppgår till vissa gränsvärden, så kan det vara möjligt att få bullbidrag ifrån kommunen

 

Kontakta oss

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

.