010-10 18 400 kontakt@aktivi.se

Företagskultur

Vi strävar efter en kultur där alla känner ett ansvarstagande och är delaktiga i vår utveckling. Därför arbetar vi aktivt för att förankra våra kärnvärden för att vara lyhörda, nytänkande, målmedvetna och långsiktiga i allt vi gör. Att ständigt lyssna in vad kunden vill ha innan vi presenterar lösningen, att tänka utanför boxen och se hur vi bäst kan öka värdet i affären, att ständigt driva mot målet och förstå att det är det är våra långsiktiga relationer som skapar stabilitet och trygghet för våra kunder.

För att vara ett företag i världsklass behöver vi medarbetare som litar på varandra och vill göra varandra bättre. Då behöver vi också kunna utmana oss själva.
Som konsultföretag och det är vår roll att lyssna och förstå våra kunder för att kunna leda, driva och styra olika projekt. AKTIVI genomsyras av en familjär känsla med omtanke, tillit och ett stort engagemang.

Så mycket bättre

Vår kultur är vårt varumärke – det är två sidor av samma mynt. Därför är vi angelägna om att ständigt utveckla oss själva för att bli så mycket bättre. Det finns en stor öppenhet kollegor emellan och mellan medarbetare och chefer. Vi vågar säga vad vi tycker – det är helt enkelt högt i tak.

Kärnvärdena är grundpelarna till vår kultur

Våra kärnvärden är att vi ska vara lyhörda, målmedvetna, nytänkande och långsiktiga. Det är inte bara ord för oss. Vi arbetar aktivt för att omsätta kärnvärdena till spelregler eller beteenden som är en viktig del av vår företagskultur. Vi vet att vi har lyckats då våra kunder säger att vi lyssnar och förstår dem, När vi tänker lite längre, är innovativa och tar del av deras framtidsplaner

En bra relation är grunden med alla parter

Vi tycker om korta beslutsvägar och värderar ett grundligt förarbete. Vi tror att det leder till kostnadseffektivitet, hög kvalitet och långsiktighet. Därför tror vi också att ett optimalt samarbete innebär att vi involveras i projekten så tidigt som möjligt.

Oavsett hur ett samarbete med oss ser ut är ledorden kommunikation och flexibilitet. Projekt kräver en tydlig och en effektiv samordning, och vi är väldigt tydliga och det med en god avsikt och plan. Kommunikation är ett viktigt ledord för oss, och i alla i alla led så försöker vi vara både raka och tydliga, helt enkelt för att allt fungerar bäst när alla är införstådda och arbetar mot samma mål. Med flexibilitet tillåts samtliga parter att växa organiskt och långsiktigt – utan att utestänga de möjligheter som uppstår under samarbetets gång.

 

Vi tror på mänskliga möten. En bra relation är grunden för ett gott samarbete.

KONTAKTA OSS

Kontor
Malmö
Göteborg

 

Uppdrag på andra orter?
Tala med oss
Läs mer här >>

 

AKTIVI
Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika arbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

Samarbete med de bästa

Vi har genom åren skapat ett brett kontaktnät inom olika områden, det gäller företag och personer med en special kompetens inom ett specifikt område. 

Läs mer >>

Fördelar AKTIVI

Varför skall ni välja AKTIVI som fastighetspartner ? Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>