010-10 18 400 kontakt@aktivi.se

Förstudie

En förstudie är en preliminär studie i det absolut första stadiet av ett projekt. Förstudien genomförs för att se om projektet är aktuell att genomföra avseende ekonomiska, tekniska och tidsmässiga aspekter. Förstudien anpassas till varje enskilt projekt men en syn på plats av projektledare tillsammans med utvalda, berörda sakkunniga.

Innan man begär in offerter på ett projekt är det väsentligt att inleda varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt med en statusbesiktning av fastigheten eller det område som byggnationen gäller. Ofta är det fördelaktigt att se över en fastighets hela status för att kunna prioritera renoveringsprojekten på ett praktiskt och ekonomiskt bra sätt.

Förstudien ger en tydlig bild av eventuella tekniska problem och brister hos byggnadsdelar och installationer. Att få en fullständig problembild gör att man lättare hittar rätt metod för renoveringen samt vilka mål och ramar som är lämpliga för projektet.

Som rådgivande konsult vill vi belysa olika alternativ till lösningar och konsekvenserna av dem. Vi tror på en långsiktighet i våra projekt med tanke på framtida förvaltning. Olika lösningar kan medföra olika ekonomiska konsekvenser både på kort och lång sikt.

 

En förstudie kan till exempel belysa:

  • Teknisk status
  • Provnings- och mätresultat (fukt, buller, karbonatisering, kärnprover  etc)
  • Olika alternativ till åtgärdande av de tekniska bristerna
  • Projektkostnad och kalkyler
  • Hänsynstaganden till hyresgäster och medlemmar
  • Utvecklingsmöjligheter med fastigheten
  • Estetiska aspekter
  • Underhållsintervaller
  • Energibesparingar
  • Tidplan

KONTAKTA OSS

Kontor
Malmö
Göteborg

 

Uppdrag på andra orter?
Tala med oss
Läs mer här >>

 

AKTIVI
Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika arbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

Samarbete med de bästa

Vi har genom åren skapat ett brett kontaktnät inom olika områden, det gäller företag och personer med en special kompetens inom ett specifikt område. 

Läs mer >>

Fördelar AKTIVI

Varför skall ni välja AKTIVI som fastighetspartner ? Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>