010-10 18 400 kontakt@aktivi.se

Vår process

Vi är verksamma i hela byggprocessen från tidiga tekniska och ekonomiska utredningar och underhållsplaner genom genomförandeskedet, fram till förvaltning och garantibesiktningar.

  • Förstudie & Behovsanalys

För ett bra resultat är det väsentligt att varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt föregås av en förstudie grundad på en teknisk besiktning, en statusbesiktning av fastigheten. Besiktningen kan gälla enskilda byggnadsdelar eller installationer men kan med fördel omfatta hela fastigheten

  • Förfrågningsunderlag & Projektering

Korrekt och noggrant specificerat förfrågningsunderlag borgar för ett lyckat projekt. Vi projekterar förfrågningsunderlag i form av ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.

  • Upphandling

  Vi tar in offerter från passande företag och granskar dem för  att säkerställa att allt stämmer.. Resultatet blir  anbudsutvärderingen där vi rekomenderar en entreprenör att gå  vidare med för  utförandet.

  • Entreprenadavtal

  I vår roll som projektledare hjälper vi våra beställare att teckna  entreprenadkontrakt eller upprätta beställningsskrivelse.  Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt riktigt sätt med en tydlig ansvarsbild.

  • Kommunikation med de boende

Vi ser varje renoveringsprojekt som två parallella processer: en byggteknisk och en mänsklig. Vi har kontinuerlig kommunikation med de boende och säkerställer att de får uttömmande information redan tidigt och under hela renoveringen. Det innebär också att vi öppnar informationskanaler så att de boende kan göra sig hörda. Vi lyssnar, agerar och ger dem möjlighet att påverka genom personliga tillval.

  • Byggledning och kontroll

Vi har erfarenhet av projekt som kräver hänsyn till hyreslagen. Det har gett oss stora kunskaper i hur boende i ett tidigt skede bör informeras och involveras i projekten.

  • Avsyning & Besiktning

Inom våra uppdrag ansvarar vi normalt för löpande kontroller utav entreprenaden. Detta sker genom kontinuerliga avsyningar under projektets gång och med slutavsyning eller besiktning vid entreprenadens slut.

Med denna struktur så blir det tydligt för alla parter vad som gäller och vad nästa steg är. Givetvis kan den anpassas i omfattning för att passa ert projekt perfekt. Enkel och tydlig dokumentation säkerställer att alla kan sätta sig in projektet, oavsett bakgrund. Då får vi effektiva projekt med minsta möjliga risk för fel.

KONTAKTA OSS

Kontor
Malmö
Göteborg

 

Uppdrag på andra orter?
Tala med oss
Läs mer här >>

 

AKTIVI
Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika arbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

Samarbete med de bästa

Vi har genom åren skapat ett brett kontaktnät inom olika områden, det gäller företag och personer med en special kompetens inom ett specifikt område. 

Läs mer >>

Fördelar AKTIVI

Varför skall ni välja AKTIVI som fastighetspartner ? Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>