010-10 18 400 kontakt@aktivi.se

Bf Uret – Värmesytem 

Kund:          Bf Uret
Läge:           Malmö
Utfört:         2015
Uppdrag:    Upphandling och projektledning
Projekt:       Värmesystem

Plan för projekt: 
Fastigheten hade höga värmekostnader, ojämnt värmepåslag i olika delar och olika lägenheter i huset. Det fanns radiatorer som ej gav värme överhuvudtaget

Lösning:
Byta värmeväxlare, stamventiler och all tillhörande utrustning som styrenheter, pumpar, filter etc.

Mål:
Att få ner uppvärmningskostnaderna och att få en jämnt fördelad temperatur i alla rum och lägenheter

Information

Fakta om projekt och ursprunglig byggnad

  • Fastighet byggd 1927
  • Värmesystem från tidigt 70-tal är generellt ineffektiva och dyra i drift
  • Dyra värmekostnader
  • Mycket värme läckage i utrustning 
  • Ineffektiv och föråldrad utrustning
  • Ej fungerande ventiler, gick ej justera
  • Dåligt fungerande termostater i radiatorer

 

Åtgärd
Byta värmeväxlare med all tillhörande utrustning som stamventiler, styrenhet, filter, pumpar etc. När hela systemet var på plats så fick allt optimeras och finjusteras så att flödena var de rätta. Samtliga radiatorer fick nya termostater  

Resultat
Fastigheten fick en betydligt lägre och humanare kostnad för uppvärmningen av huset, dessutom så fick alla boende nu en jämn och avpassad värme för deras lägenhet

 

 

Tillbaka till galleri för kundprojekt >>

   

 

Kontakta oss

AKTIVI

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor, bokar tid för en konsultation eller lämnar en offert på ett uppdrag.

.